Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Nasjonalalliansen

NasjonalAlliansen ble stiftet og registrert som politisk parti i 1999 som et resultat av sammenslåing av flere mindre partiet, Forente Nasjonalister, Hvit Valgallianse, Hvit Ungdom, Stopp Innvandringen, Norge Mot Innvandring, Norsk Patriotisk Enhetsparti m.fl. ( Norsk Patriotisk Enhetsparti skal senere ha hoppet av denne sammenslåingen, kilde: Monitor).

De to sterke mennene i partiet var Arnljot Moseng (partisekretær) og Kjell Tore Vogsland (partileder). Begge disse, sammen med de to nestlederne, Kenneth Hartmann og Tore Petersen, har en fortid i Fedrelandspartiet, (Klide: Monitor).

Sommeren 2000 ble den eksluderte Fremskrittspartilederen fra Oppegård, Oddbjørn Jonstad ny formann. Johnstad hadde året før startet Norsk Folkeparti, og Nasjonalalliansen adopterte dette og skiftet navn. Mye av partistrukturen ble endret. Etter nedslående resultater ved valget høsten 2001 ble det vedtatt å ta tilbake det gamle partinavnet og den gamle profilen. Jonstad forlot partiet etter mye bråk og tok med navnet Norsk Folkeparti.

På årsmøtet 22.-23.mai 2004 ble det valgt nytt styre:

Formann Terje Nordlien, som også er leder av Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse.
Nestleder Evind Kristiansen
Sekretær: Sven E. Sperstad
Kasserer: Jon Chr. Guldbrandsen
Styremedlem: Brian E. Duryee.

Rett etter ble partiet lagt ned på ubestemt tid.

Drevet av Blogger.