Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----AIK

Demokratiske Sosialister /
Arbeiderbevegelsens informasjonskomité

AIK, Arbeiderbevegelsens informasjonskomité mot norsk medlemskap i EF, pol. gruppering som 1972 under EF-striden brøt ut av DNA. Dannet 1973 partiet Demokratiske sosialister — AIK og deltok i valget samme år som en del av Sosialistisk Valgforbund. Oppløst 1976 etter stiftelsen av Sosialistisk Venstreparti.

Drevet av Blogger.