Redd Naturen

Reddnaturen.no.
Facebook.

Organisasjonsnummer: 825 189 432.
Stiftet 12.06.2020.
Registrert 22.06.2020.

REDD NATUREN er et NYTT sosialdemokratisk parti som inviterer engasjerte velgere til å være med og utforme det endelige partiprogrammet til stortingsvalget 2021.

Redd Naturen er et sentrumsparti med en tydelig fokus på BÆREKRAFTIG bruk av våre naturressurser.

Partiet har vokst fram som følge av behovet for å ta vare på menneskets viktigste ressurs - NATUREN - som til syvende og sist det viktigste vi har!

Kampen mot utplassering av vindturbiner i norsk natur, nei til elektrifisering av norsk sokkel, bedre dyrevelferd gjennom å bygge og styrke "småskalsbruk" og ikke minst styrke kommunene.

Sist men ikke minst; styrke kvinners rettigheter i alle samfunnslag -uavhengig av etnisitet og religion, og inspirere til flere kvinner i ledende posisjoner!

Redd Naturen har utarbeidet et utkast til stortingsvalgprogram 2021-2025, som vedtas våren 2021.

Programmet kan lastes opp i linken nedenfor.

Partiet stiller liste i Hedmark ved stortingsvalget 2021

Drevet av Blogger.