Demokratisk Alternativ

Demokratisk Alternativ et radikalt gasrotinitiativ med utgangspunkt i tankene til Murray Bookchin, som i mere enn førti år har presenteret en radikal økologisk kritikk av kapitalisme og marxisme. DemAlt er konsentrert rundt konføderalismen. Lanserte begrepet "Kommunalisme" som et nytt demokratisk alternativ.

Drevet av Blogger.