Norsk Front

På slutten av 60-tallet begynnelsen av 70-tallet vokste det opp en ny generasjon med nynazister. I 1969 startet disse opp organisasjonen Nasjonal UngdomsFylking (NUF). Ut ifra dette miljøet ble Norsk Front under Erik Blüchers ledelse, dannet i 1975.

Jordmødre var gammelnazistene i (Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie)INO-kretsen rundt Melsom og Sæther. Den første tiden var flertallet av INOs ledelse medlemmer. Erik Rune Hansen, som den gang var medlem av ledelsen i Norsk Front, satt da som redaksjonssekretær i Folk og Land.

Senere skulle INO og Norsk Front skille lag, dels på grunn av taktiske overveielser, dels på grunn av interne uenigheter blant gammelnazistene. De av gammelnazistene som fulgte Norsk Front, delte Blüchers drøm om å stille til valg og vinne innflytelse i folkevalgte organer. Blant de mest kjente av disse var SS-veteranen Ole Darbu, nå avdøde Nils Andreas Nilsen, som senere ble dømt for rasisme, avdøde Asbjørn I. Bru, som etter krigen skrev en bok som fornektet Holocaust og mange andre.

Etter flere mislykkede forsøk på å få registrert Norsk front som lovlig parti, valgte man å gå inn i andre partier. I 1976 forsøkte nazistene å overta Ensliges parti, men ble kastet ut. I 1979 fikk Erik Blücher og gammelnazisten Ole Darbu kontakt med Leif Karlung fra Lillestrøm, som satt på rettighetene til minipartiet Norges Demokratiske parti. Nazistene, som ikke hadde klart å registrere Norsk Front som politisk parti, var ute etter et parti de kunne stille til valg gjennom. De laget en avtale med Karlung og snart kunne Norges demokratiske parti presentere sine fylkesvalglister for Oslo og Akershus. Disse listene er det nærmeste man kan komme en offentlig medlemsoversikt for Norsk Front. Øverst på listen i Oslo tronet SS-veteranen Darbu, fulgt av den tidligere etterretnings-mannen Hans Otto Meyer og Norsk Fronts Bitten C. Lunde. Andre kjente medlemmer av Norsk Front var blant annet Henrik Bastian Heide, senere dømt for rasisme og Geir Ernst. Valglistene var imidlertid så mangelfullt utfylt at nazistene at de ikke ble godkjent.

Medlemmer av NF ble til stadighet involver og straffet for voldelige og kriminelle handlinger og etter bombingen av et 1.mai tog i 1979 skiftet NF navn til Nasjonalt Folkeparti. Blücher forsvant etter kort tid, og Jan Ødegård ble ny leder. Voldsromatikken fortsatte og på ny ble en rekke medlemmer domfelt for vold, bla Ole Krogstad og Jan Ødegård for straffbare handlinger.

(Kilde: Monitor m.fl.).

Drevet av Blogger.