Nasjonal ungdomsfylking

Nasjonal Ungdomsfylking (NUF) ble stiftet høsten 1968. Målet var å verve ungdom for å skape det partiet Norsk Nasjonalsosialistisk Parti ikke ble. Som organisasjon var NUF de første årene ikke noe annet enn ungdomsredaksjonen i Folk og Land pluss en voksende gruppe studenter på Blindern med Øystein Hovdkinn og Tor Petter Hadland i spissen.

Medlemmene var ikke villige til åpent å erklære seg som nazister; antikommunisme og nasjonalisme var betegnelser de foretrakk, og de hadde en mengde konservativ synspunkter i en markant venstreradikal tid. Samtidig sørget Olav Hoaas, senere lektor i Florø, for å markere båndene tilbake til gammelnazistene ved sine skrifter om raseteori, antidemokrati og Quisling. I begynnelsen var Øystein Hovdkinn leder og Hallvard Paasche sekretær.

10. oktober 1975 ble ble NUF til Norsk Front.

Drevet av Blogger.