Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Rettferdighetspartiet

Rettferdighetspartiet vil legge alle ideologier døde, og heller lage politiske programmer som er bygd på rettferdighetsprinsipper for hvordan menneskeheten og miljøet rundt oss skal klare seg på best mulig måte.

Rettferdighetsprinsippene er utviklet gjennom lang tid, og er antakeligvis et av de eldste filosofiske begrep vi mennesker har. Derfor er rettferdighet et begrep som står sentralt i all moral, religion, filosofi, rettssystem, og i dagliglivet.

I Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon står det bl.a. under rettferdighet; Gjennom sin forbindelse med menneskerettighetene og med nye nasjoner og underutviklede land i brennpunktet for internasjonal politikk, er rettferdighetsspørsmål en politisk realitet av første rang av vår tid.
Det vil med andre ord si, at i de fleste kulturer vil menneskene ha en godt utviklet rettferdighetssans, om de da ikke er blitt utsatt for f.eks. hjernevask.

Rettferdighetspartiet er et navn, det er også et begrep som må fylles med innhold. Hva slags rettferdighet er det dette partiet vil forfekte? Jo, den rettferdighet som er av kjærlighet til menneskene og jorda vi lever på. Rettferdighet kan jo også defineres som kjærlighet, høy moral og høy etikk.

I praksis vil RP også motarbeide den selvrettferdighet som er grunnlaget for de ideologiene som gir enkeltmennesker makt og rikdom på bekostning av andre.

Nettsiden som er kildehenvisning: www. rettferdighetspartiet.no er nedlagt.

Rettferdighetspartiet ble stiftet 8 mars 1997 og stilte til valg første gang ved stortingsvalget 1997. Rettferdighetspartiet stilte ved kommunevalget 2003 til valg i Oslo for 4 gang.

Drevet av Blogger.