Menneskerettspartiet Norge

Fra Mennskerettspartiet Norge sin Facebookside 21.8.15:

https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/

Det er straks 500 liker på Menneskerettspartiets nokså passive, men iallfall påbegynte Facebook-side. Tiden begynner å bli moden for en neste fase:

Med særlig to viktige punkter: Parti-medlemskap - og et utvidet parti-program i pakt og samsvar med menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett!

Det viktigste for menneskerettighetene og Menneskerettspartiet er uten kompromisser kompetent å få straffeforfulgt og stoppet politisk og offentlig kriminalitet. Og samtidig selvfølgelig å være natur- og menneske-vennlig for absolutt alle og enhver!

Hvem og hva våger eller ønsker å være med videre i og for en slik nødvendig politikk og folkebevegelse?

Det oppgis at det er Marius Reikerås og Rune L. Hansen som står som admins for parti-siden på dette tidspunktet.

Drevet av Blogger.