Direktedemokratene

DirekteDemokratene er resultatet av en sammenslåing av de to organisasjoner Norges Direktedemokratiske Forbund, stiftet 1981, og DirekteDemokratene, stiftet 2000.

Direktedemokratene (DD) er en bevegelse for direktedemokrati i Norge. Bevegelsen ønsker å tvinge gjennom en slik utvikling gjennom å stille kandidater til valg. Direktedemokratene vil avholde interne valg i alle saker representantene skal stemme over. DDs representanter vil være bundet av resultatet. Valgene skal gjennomføres på internett. For å stemme i DD trenger man ikke betale medlemsavgift, men man må registrere seg med personalia på nettstedet deres. DD har ingen politisk agenda ut over dette.

Leder av Direktedemokratene er Roy Magnus Løken, nestleder er Lars Kilevold.

xxxxx

Pr. 2013 synes Direktedemokrtene ikke lenger å eksistere.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.