Moderat Ungdom

I 1975 fantes det mange grupper på ytterste høyre fløy i det politiske landskapet. Unge Høyre tok et siste krafttak for å kvitte seg med brysomme opposisjoner, og flere eksklusjoner førte til dannelsen av Moderat Ungdom anført av Per Danielsen og Dag Danielsen. MU samlet mange smågrupper for sin variant av kampen mot kommunismen.

Moderat Ungdom ble stiftet 1.juli 1975, og døde vekk på midten av 80-tallet. Organisasjonen ble stiftet fordi en rekke ungdommer så et behov for en motvekt til den ytterliggående venstresiden, blant annet representert ved AKP(m-l), som støttet diktatorer som Stalin, Mao og Pol Pot.

Flere av de sentrale ungdommene bak Moderat Ungdom har senere fått fremtredende stillinger i samfunnet, og flere har vært stortingsrepresentanter. Det gjelder eksempelvis Dag Danielsen, Jan Simonsen, og Fridtjof Frank Gundersen. Peter N. Myhre, senere Oslo-ordfører, var også en sentral person i organisasjonen. Det samme var kjendisadvokat Per Danielsen

Mer utfyldene i Wikipedia.

Drevet av Blogger.