Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Frihetsalliansen/Frihetsrådet

På 70 tallet var Thor Petter Krosby leder for en organisasjon kalt Frihetsrådet. Dette rådet var den norske grenen av World Anti Communist League (WACL), en fascistisk bevegelse med nære bånd til bl.a. Salazars Portugal. Forløperen til WACL var Anti Bolschevik Block of Nations (ABN) som ble grunnlagt på førtitallet. Stifterne av denne internasjonalen var blant annet lederen av den beryktede kroatiske Ustasja militsen, Ante Pavelic, lederen for Hitlers lydregime i Hviterussland, Radislav Ostrovsky, som for øvrig rømte til Argentina etter krigen og Yaroslav Stetsko, Ukrainas diktator som utleverte landets Jøder til Hitler. I 1966 slo ABN seg sammen med Asian peoples Anti Communist League og organisasjonen ble heretter hetende World Anti communist league.

Overvåket nordmenn.
Frihetsalliansen bedrev blant annet innsamling av opplysninger om folk på norsk venstreside. Disse opplysningene ble sendt videre til Frihetsalliansens danske søsterorganisasjon, hvor høyreekstremisten Hans Hetler, tidligere CIA agent, tok hånd om dem.

Drevet av Blogger.