Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Centrum

Centrum var et norsk politisk parti som stilte til valg 1894–1900. Ofte sett på som en østnorsk avlegger av Moderate Venstre. Ideologisk var partiet nært knyttet til den konservative delen av folkehøyskolebevegelsen. Formann var Frits Hansen. Etter 1900 gikk partiet inn i Høyre.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.