Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Folkealliansen

Folkealliansen.no

Utbrytter parti fra Demokratene i Elverum.

Folkealliansen, det nye politiske alternativet for Norge ble stiftet den 03.04.2018 på et stiftelsesmøte i Elverum, Hedmark med 16 personer tilstede. Folkealliansen ble registrert i Brønnøysundregisteret 16.04.2018.

Folkealliansen er et tverrpolitisk parti som ikke kan plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkingen. Folkealliansen er et parti som vil bruke sosialisme der det er fornuftig og tenke i retning av kapitalisme der dette er fornuftig.

Folkealliansen er et parti som vil unngå ytterpunktene til venstre og høyre i politikken.

Vi trenger en folkelig allianse som tar folket på alvor. Vi er en gjeng helt vanlige folk som har sett oss lei av hvordan ting blir styrt av våre politikere i dag. Folkealliansen setter ærlighet og redelighet i politikken høyt! Vi er lei av politikere som ikke har respekt for folket og bare tenker på egne lønninger, pensjoner og gode etterlønnsordninger.

De siste årene har det vært en økende politiker forakt og større mistillit til våre politikere. De gamle etablerte partiene har fjernet seg fra folket og har ikke levert, derfor mener vi det er på tide med en ny politikk med nye politikere som tar folket og Norges interesser på alvor. Folkealliansen mener Norge trenger en ny kurs og ønsker å være med å styre Norge slik at landet vårt kan få en bedre fremtid!

Kilde: www.kommunevalg-stortingsvalg.no
Kilde: Bodøposten

13.01.21 meldte Folkealliansen at de slår seg sammen med Generasjonspartiet. Pressemelding

Drevet av Blogger.