Partiet for Folk

Partietforfolk.com.
Facebook.

Organisasjonsnummer: 924 828 854.
Stiftet 10.02.2020.
Registrert 06.05.2020.

Vi er "Partiet for Folk" av folk. Vi ønsker å gjøre det enklere for folk flest å rekke frem til våre folkevalgte og vi ønsker at de folkevalgte må rådføre seg med folket. Uten dette vil ikke demokratiet fungere optimalt. Vi vil ut av EØS. Vi mener EU er det største hinderet for internasjonal handel sammen med TISA/TTIP. Vi ønsker kontroll på grensene våre og styrke forsvaret og politiet for folks trygghet. Vi ønsker økt utbygging av norsk infrastruktur som vei og jernbane. Utbygging av skoleverket og gamle- og sykehjem. Vi ønsker å ta vare på folket. Vi er lei av sentraliseringen som Stortinget pr.dags dato påfører landet. Vekk med globalistene. Vi ønsker styrking av bygdene og grisgrendte strøk og gjøre byene bedre å leve i. Vi vil øke pensjonen fra 66% til 70% og fjerne samordningsregelen mellom ektepar og samboende eldre. Vi vil styrke rettighetene til uføre og de som har det vanskelig på grunn av blant annet regjeringers krav om høykompetanse for å få seg jobb. Vi ønsker alle i arbeid... vi vil mye!! Går det som vi vil etablerer vi oss, men vi trenger 5000 fysiske underskrifter for å bli registrert i partiregisteret, ellers får vi ikke delta i stortingsvalget 2021. Vi trenger alle underskrifter vi kan få og det er muligheten for oss å komme videre du gir oss, ikke politisk støtte eller medlemskap...

Drevet av Blogger.