Kommunistisk Universitetlag (KUL)

Kommunistisk Universitetlag (KUL)

Kommunistisk Universitetslag (KUL), grunnlagt i 1973, var en revolusjonær studentorganisasjon med basis i de filosofiske og sosialøkonomiske instituttene ved Universitetet i Oslo på 70- og 80-tallet. Organisasjonen stod til venstre for AKP(ml) og ga ut tidsskriftet Gnisten.

KUL samarbeidet med Kommunistisk Arbeiderforbund og utviklet seg til å bli dennes studentorganisasjon. De samarbeidet også en tid med Kommunistiske Arbeidsgrupper (KAG) ved Universitetet i Bergen. KUL var, i likhet med AKP(ml), sterkt påvirket av den type stalinistiske sosialistiske systemer som fantes i Albania og Folkerepublikken Kina, og som definerte seg fiendtlig i forhold til Sovjet-kommunismen etter avstaliniseringen. Imidlertid, og i motsetning til AKP (ml), valgte KUL seg Albania som ledestjerne etter bruddet mellom Albania og Folkerepublikken Kina i 1976.

KUL betraktet AKP (ml) som en småborgerlig organisasjon og mente, i motsetning til AKP (ml), at en marxistisk analyse viste at bønder måtte sees som en reaksjonær klasse.

KUL var en liten gruppe, men mange senere kulturpersonligheter, intellektuelle og politikere var medlemmer der. Blant de mest kjente kan nevnes Espen Søbye, Gerd-Liv Valla, Harald Berntsen, Jørgen Sandemose, Bror Truls Wyller, Knut Erik Aagaard og Nils Johan Ringdal. KUL gikk i oppløsning tidlig på 1980-tallet grunnet teoretiske uenigheter.

Kilde: Wikipedia

-------------------

Stiftet på seksti tallet som en motreaksjon på AKPml av blindernstudenter. De er Trotskister, dvs. at de mener at imperialismen er progressiv. Og bønder og fiskere er bakstrevere. Naturen er ond og grusom, særlig Hamsuns natursyn. Noen av dem kaller seg kapitallogikere og studerer forholdet mellom natur og kultur, dvs. at de mener at det er farlig å si at gran er et gammelt norsk tre. Den mest kjente gamle norske KULer pr. i dag er direktøren i Norsk Kulturåd Ole Jacob Bull. Et eklsempel på KULs virksomhet var da de sendte i 1975 sendte en resulusjon til de skattestreikende småbøndene på Hitra . De mente at Hitra bøndene burde komme seg over i industriproletariatet snares mulig. AKPperen var svært sinte over dette, og Eystein Eggen hadde en helsides angrep mot KUL i Klassekampen om saken. Dette var før Eggens Afgahnistansdisputt med AKP. Etter hvært ble KUL fullstendig skandalisert i politikken. De oppgav sitt prosjekt på å overta SV og tukte de grønne nasjonalistene. Intet parti ville ta i dem med ildtang. Derfor slo KUL seg på litteraturen.

-Sakset fra en fotnote i et intervju med Eystein Eggen i Volapuk

Drevet av Blogger.