Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Libertas

Libertas (1947-1982)


Libertas var navnet på en tidligere norsk politisk organisasjon. Den ble stiftet i 1947 og ønsket å være en motvekt til den rådende sosialdemokratisk ideologi. Libertas opphørte som organisasjon i 1988 og ble omdannet til Liberalt forskningsinstitutt (Lifo).

Det erklærte formålet med Libertas var å "arbeide for næringsfrihet, åndsfrihet og politisk frihet som grunnlag for en fullverdig livsstandard for alle". Mer konkret var hovedsakene frihandel, fri prisdannelse, skattelette, bevegelig rente og avvikling av statens direkte eierskap i næringslivet. I de første årene ble Libertas i stor grad ignorert eller nærmest latterliggjort blant norske politikere og byråkrater.

Libertas ble startet i hemmelighet i 1947. Organisasjonen ga økonomiske bidrag til Høyre og de andre borgerlige partier inntil den ble avslørt av Arbeiderbladet i 1948 under overskriften: «Millionbeløp settes inn i kampen mot regjeringen og Arbeiderpartiet.» Libertas la om sin virksomhet etter at Stortinget i 1950 vedtok å granske organisasjonen aktivitet.

Gjennom 50-tallet var det stadig kontakt mellom Høyre og Libertas, men man fant seg sjelden helt til rette med hverandre. Det kuliminerte med at at C.J. Hambro i 1959 tok et kraftig oppgjør med Libertas: «Ved en rekke valg har de Lange vært en belastning for de borgerlige partier.»

Mest synlig var organisasjonen på 1970-tallet i sin kamp «For deg - mot formynderstaten» og mot Arbeiderpartiet. For syttitallets radikale ungdomsgenerasjon framsto Libertas som den ytterste reaksjon. I følge en artikkel i Dagbladet bleknet Anders Langes Partis program mot Libertas' propaganda. Likevel var motsetningene mellom Libertas og Høyre mindre i denne perioden. Willochs Høyre fikk rosende omtale i Libertas-organet Nå. Og synspunktene samsvarte ofte. Det var da Harald Stanghelle, 18 år og Unge Høyre-medlem, skrev i en kronikk i Arbeiderbladet i 1974 at «lefling med Libertas-kreftene ikke bare (er) politisk selvmord, det er også utilgivelig uansvarlig overfor fremtiden». Nettopp fordi Høyre sto Libertas «uhyggelig nær», var det viktig for Høyre å ta et oppgjør med organisasjonen, skrev Stanghelle.

Planer om overvåking av skolen på jakt etter venstreorienterte og rapporter om venstrevri i NRK styrket inntrykket av en høyreekstrem organisasjon.

Libertas utga bladet NÅ, i tidsrommet 1983—86 Morgenbladet, og drev Elingaard Brevskole.

Mangeårig generalsekretær var Trygve de Lange.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.