Folkepartiet

01.01.1999 ble Norges Demokratiske Parti og Folkepartiet slår seg sammen til NDP- Folkepartiet.
01.03.2000 NDP - Folkepartiet skifter navn til FOLKEPARTIET. Selvstendighetspartiet ble en del av FOLKEPARTIET. Hjemmesidene til Norges Demokratiske Parti og NDPnytt ble lukket. Folkepartiets overordnede mål er å gjenopprette Norges selvstendighet og frihet og sikre den norske nasjon.

Drevet av Blogger.