Onsøylista

Norsk Gallup foretok en spørreundersøkelse i Onsøy høsten 2002. Denne viste at 2/3 av Onsøys befolkning ønsker Onsøy ut av storkommunen Fredrikstad. Som følge av dette er Onsøy-lista etablert som en tverrpolitisk liste, med det entydige formål å gjenopprette Onsøy som egen kommune.

Drevet av Blogger.