FOR (Fred og Rettferdighet)

Kilde: Fredogrettferdighet.no
Kilde: Facebook-gruppa
Kilde: Facebook-gruppa?

Marielle Leraand melder på sin Facebook-side: «Et nytt parti – et fredsparti – er på trappene i landet vårt. Og nå skal det samles 5 000 underskrifter! For i går, 21.05.2023 ble organisasjonen FOR; «Fred og Rettferdighet» stifta. Dette er en organisasjon med formål om å arbeide fram et fredsparti i Norge. Navnet og inspirasjonen kommer fra Corbyn-bevegelsen i Storbritannia: «Peace and Justice Project».

FOR er et politisk parti. De største grusomheter, tap av liv, undertrykkelser og nedverdigelser skjer under krig. Derfor har FOR kampen mot krig som hovedformål. FOR er basert på den internasjonale arbeiderbevegelsens idegrunnlag som fremmer de undertryktes perspektiv, solidaritet, likeverd og kampen mot krig.»

Initiativet er både spennende og nødvendig. Det er naturlig å se dette initiativet som en oppfølger av Orienterings-kretsen med stiftinga av Sosialistisk Folkeparti i 1961, forløperen for det som nå er krigspartiet Sosialistisk Venstreparti.

Kilde: Politikurs.no

Drevet av Blogger.