Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Innvandrerpartiet

Innvandrerpartiet

Søndag 3.9.06 ble stiftelsen av Innvandrerpartiet offisielt market i Oslo. Partiet ønsker å stille liste ved kommunevalget 2007.

"Innvandrere har fått nok negativ oppmerksomhet. Det er på tide at både majoritet- og minoritetsgrupper aksepterer nødvendigheten av et innvandringsparti i Oslo", skriver Innvandrerpartiet i en pressemelding. Partiet hadde en offisiell markering av stiftelsen på Shalimar restaurant i Oslo søndag. Målet med et eget innvandringsparti er å gi Oslos innvandrere en egen politisk plattform. Stifter av partiet, Mohan Singh Varma har lang fartstid innenfor Oslo-politikken. Han var bystyremedlem i perioden 1984-1991 og har vært innom Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Han håper partiet kan gi innvandrere informasjon om deres politiske og sosiale friheter, rettigheter og plikter. De andre partiene tar ikke tilstrekkelig hensyn til de små minoritetene. De tar bare hensyn til de store, sier Singh Varma til NTB. Partiet skal også hjelpe innvandrere med å finne fram i det norske lovverket. Vi vil være et parti for alle med innvandrerbakgrunn, men vi sier også velkommen til nordmenn som ønsker å være med på kommunevalglista, sier partistifteren, til NTB. Partiet vil også bygge bru mellom flertall og mindretall i landet, uavhengig av etnisk bakgrunn, religion og hudfarge. Et av målene for partiet er å stille valgliste ved kommunevalget i Oslo neste høst

Kilde: ANB 3.9.06

Drevet av Blogger.