Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Kommunistisk Arbeiderforbund

Kommunistisk Arbeiderforbund (KA)

KA ble opprettet i 1972. KA ble i sin tid kastet ut av Norges kommunistiske Parti fordi de var maoister.
Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) var en marxist-leninistisk partiforberedende organisasjon som var aktiv fra 1972 til 2006. De gav ut tidsskriftet Røde Fane og seinere publikasjonen Den røde Arbeideren. KA hadde en stund egen ungdomsorganisasjon, Marxist-Leninistisk Ungdom, som gav ut publikasjonen Ungkommunisten.

Historie
Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) ble etablert i oktober 1972. KA lå til venstre for hovedstrømmen av ml'ere som ble samlet i AKP(ml). Utgangspunktet for organisasjonen var den marxist-leninistiske opposisjonen innenfor NKP som fikk sitt organisatoriske uttrykk i gruppen Marxist-Leninistisk Front i mai 1970. Denne grupperingen forlot NKP i 1971. MLF samarbeidet med Marxist-leninistiske grupper om stiftelsen av et nytt kommunistparti, men dette samarbeidet havarerte i 1972. Ifølge Pax Leksikon var motsetninger innenfor Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid "en medvirkende grunn - om ikke det formelle grunnlaget" til bruddet. Et ikke ubetydelig mindretall av MLF-medlemmene, blant disse AKMED-lederen Georg Vaagen, valgte å bryte ut og støtte MLG.

Kjell Hovden var den udiskutable lederen i KA - en klassisk arbeider-intellektuell med bakgrunn som streikeleder og teoretisk skolert AKP-motstander. Hovdens kongstanke var at et kommunistisk parti måtte ha sin sosiale basis i arbeiderklassen og være basert på grundig skolering.

I 1973 ble det etablert et samarbeid mellom KA og Kommunistisk Universitetslag (KUL), en studentgruppe konsentrert rundt Filosofisk institutt på Blindern. Grunnlaget for KUL var i likhet med KA en venstreopposisjon til AKP(ml)s såkalte revisjonistiske politikk.

Etter bruddet mellom Kina og Albania i 1978, støttet KA den politiske linja til Arbeidets Parti i Albania. Noe fundamentalt oppgjør med maoismen kom det imidlertid ikke til, hvilket var avgjørende årsak til at en gruppe ideologisk skolerte ungdommer brøt ut og dannet den proalbanske organisasjonen Marxist-leninistisk forbund.

Tidsskriftet Røde Fane ble utgitt av KA. Publikasjonen må ikke forveksles med AKP(ml)s tidsskrift med samme navn - et tidsskriftnavn kritikere mener at AKP "stjal" for å kunne vise til politiske røtter innen venstrefløyen i NKP. AKP-tidsskriftet "Røde Fane" ble av KA stemplet som et pirat-tidsskrift og foraktelig omtalt som "svartefana".

Den gamle motdagisten Liz Dediken sluttet seg til KA på sine eldre dager. Etter at hun døde, viste det seg at hun hadde testamentert hele sin eiendom til KA. Dette inkluderte blant annet en bygård (Thorvald Meyersgate 15) som hun hadde arvet fra sin far. Bygården inneholdt et lite trykkeri der KA kunne trykke publikasjonene sine, blant annet bladet Den røde Arbeideren som var på gata hver 1. mai fram til 2005. Torbjørn Hystad var redaktør de siste åra avisa kom ut[1]. I 2006 var avisa bare tilgjengelig i nettutgave.

Våren 2006 ble det kunngjort på organisasjonens hjemmeside at Kommunistisk arbeiderforbund (KA) oppløses og Den røde Arbeideren legges ned.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.