Generasjonspartiet

Generasjonspartiet versjon 2

Generasjonspartiet.no.

Generasjonspartiet ble stiftet i Bergen den 11.09.2020 av Karstein Birkeland og Frank Bruland. Den 12.10.2020 ble Tone J. Coucheron valgt som første leder av partiet. Generasjonspartiet har som mål å stille lister i alle fylkene til Stortingsvalget 2021, samt etablerer flere ungdomslag i landet. Generasjonspartiet, også kalt GP, er et parti av folket for folket. Partiet skal jobbe med saker som er av betydning for hverdagen og fremtiden for folket. For å sikre selvråderett for fremtidens generasjoner skal vi sikre god beredskap og stoppe den gradvise suverenitetsavståelsen som nå pågår. Samtidig skal vi opprettholde velferdssystemet som er bygget opp gjennom generasjoner slik at også fremtidige generasjoner skal kunne ha samme rettferdige og trygge sikkerhetsnett som vi har i dag. Vi er et parti for hele familien hvor vi tilrettelegger for trygghet og rettferdighet både for den yngre og eldre generasjon. For mer informasjon, ta gjerne kontakt via vår hjemmeside.

Med vennlig hilsen
Tone J Coucheron
Partileder
Generasjonspartiet

13.01.21 melder Folkealliansen at de slår seg sammen med Generasjonspartiet. Pressemelding >>>.Generasjonspartiet versjon 1

Dette partiet ble registrertav utbrytere fra Pensjonistpartiet som Felles Framtid i 1993.

Ved 1993-valget stilte partiet i flere fylker og fikk 548 stemmer.

I 1995 skiftet partiet navn til Folkets Vilje.

Ifølge vedtektene var "Folkets Vilje en tverrpolitisk organisasjon som vil gjenreise respekten for de etiske normer og de demokratiske verdier". Partiet var mot EF og EØS-samarbeidet.

Partiet skiftet i 1999 navn til Generasjonspartiet.

Generasjonspartiet skiftet så navn til Sosialdemokratene i november 2000.

(Kilde Buskerud Fylkeskommune m.fl.).

Drevet av Blogger.