Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norges Nasjonale Parti

Ble forsøkt opprettet i 1967 - som forløper for Nasjonal Ungdomsfylking - uten hell

Drevet av Blogger.