Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Det Demokratiske Kjærlighetspartiet

Ekstern link: Det Demokratiske Kjærlighetspartiet

Partiet henter fra deres egen webside: "Vi tilrettelegger for en omforent jevnt fordelt høy materiell levestandard for hele jordas befolkning. Samtidig som det gies høy prioritet til individuelt tilpasset teoretisk og praktisk livslang kjærlig gjennomsyret kunnskapsformidling, for å gjøre oss stadig uegennyttig kjærlig klokere, hver på vår måte."

Drevet av Blogger.