Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Bondepartiet

Stiftet 1920 på grunnlag av Norsk Landmandsforbund (Norges Bondelag). Hadde regjeringsmakten 1931—33, med Kolstad og Hundseid som statsminister. Men bl.a. Vidkun Quislings fortid som bondepartistatsråd gjorde at partiet fikk vansker de første årene etter krigen. Senere vokste det imidlertid jevnt. Skiftet navn til Senterpartiet (Sp) i 1959.

Drevet av Blogger.