Borgerrettighetspartiet

Borgerrettighetspartiet BRP (Borgerpartiet) er et liberal-humanistisk parti som vil kjempe i tråd med verdenserklæringen for menneskerettigheter, mot et klassedelt samfunn og mot fattigdom og undertrykkelse. Partiet vil kjempe for enhver borgers rett til økonomisk, boligmessig og materiell trygghet, rett til skole og utvikling, rett til arbeid, frihet og muligheter, sosial nettverkstilhørighet, og bedre psykisk og fysisk helseomsorg, og et rettsapparat som sikrer borgernes velferd, rettigheter og trygghet for liv og helse.

Partiet ble stiftet av Lise Tollefsen Slembe og Mona Lisa Brattaule fra Bergen i 2009.
Partiets hjemmeside konsenterer seg stort sett om konspirasjonsteorier, og linker til en rekke kontroversielle personer og websider.

Drevet av Blogger.