Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Samfunnshjelpen

Samfunnshjelpen / Norsk Samfunnshjelp (1921)

I løpet av 1920-årene dukket det fram flere partier og organisasjoner som markerte et ekstremt høyreorientert syn på Norges vel ut av den politiske krisen og kampen som mellomkrigstiden etter hvert ble preget av.

Norges Samfundshjelp ble stiftet i 1920, etter initiativ av:
Den norske Bankforening
Norges Handelsstands Forbund
Norges Håndverkerforbund
Norges Industriforbund
Norges Rederforbund
Norges Bondelag

Organisasjon ble finansiert av disse sterke næringsinteressene og myndighetene så med velvilje på organisasjonen.
Norges samfunnshjelp skulle arbeide for å holde i gang virksomheter som ble stanset ved streiker, og den spilte en
særlig aktiv rolle under arbeidskonflikter i 1920-årene, særlig under storstreiken i 1921. På det meste hadde
organisasjonen 30 000 medlemmer. Organisasjonen fikk ikke bære våpen, i motsetning til noen andre slike
sammenslutninger. Forbildet for Samfundshjelpen var den tyske Technische Nothilfe.

Drevet av Blogger.