Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Krf

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti ble stiftet 4. september 1933 - i lokalene til Vestlandske Indremisjons bibelskole i Bergen. Den direkte foranledning til partidannelsen var striden om nominasjon av Nils Lavik på Hordaland Venstres liste i 1933. Ved tidligere valg hadde det vakt betydelig irritasjon på Vestlandet at kristne politikere ikke hadde kommet høyt opp på valglistene. I sitt første valg - også det i 1933 - fikk Kristelig Folkeparti vel 10 000 stemmer og den tidligere Venstre-mann Lavik ble innvalgt på Stortinget. Det var imidlertid først etter krigen - i 1945 - at partiet ble landsomfattende og fikk sitt rikspolitiske gjennombrudd. Kristelig Folkeparti har særlig markert kristne verdier og sosiale spørsmål. I de senere år har partiet markert seg sterkt i abortsaken, og er motstander av gjeldende abortlov.

Partiet har flere ganger i etterkrigstiden samarbeidet i regjering med andre borgerlige partier, men har også i opposisjon inngått budsjettforlik med Arbeiderparti- regjeringer - senest i 1991, 1993 og 1994. I begynnelsen av september 1993 markerte Kristelig Folkeparti sitt 60-års jubileum. Partiet fikk sin første kvinnelige leder da Valgerd Svarstad Haugland ble valgt til dette verv på partiets landsmøte i april 1995.

(Kilde: Aftenposten).

Drevet av Blogger.