Pasientfokus

Pasientfokus.no
Facebook

Pasientfokus er et norsk politisk parti. Det stilte liste i Finnmark til stortingsvalget 2021 og fikk 0,2 % oppslutning nasjonalt og 13,1 % i Finnmark. Resultatet førte til at partileder Irene Ojala ble innvalgt på Stortinget.

Deres høyeste prioriterte sak er nytt akuttsykehus i Alta.

Partiet startet i 2017 som en organisasjon under navnet «Postkortaksjonen» til støtte for bedre helsetilbud i Alta og Kautokeino. I 2020 ble aksjonen videreført med stiftelsen «Alta Sykehus med Pasientfokus» og en grunnkapital på 100 000 kr.

Kilde >>> Wikipedia

Drevet av Blogger.