Nyorienteringen

Nyorientering.no.

Organisasjonsnummer: 917 910 278.
Stiftet 03.11.2016.
Registrert 19.10.2016.

Nyorientering – Økt folkestyre/Norge ut av EØS, stanse krigføring i utlandet og lokal selvråderett.

De store samfunnsspørsmålene unndras folkestyret. Handelsavtaler på tvers av folkeviljen lures inn til tross for avståelse av nasjonal suverenitet og brudd på Grunnloven. Vårt lands to største partiers formål er å få Norge inn i EU uten at dette gjøres til debatt under valgkampen. Likedan unngår partiene på Stortinget å legge sikkerhetspolitikken fram for debatt av redsel for å bli motsagt av folket – til tross for de enorme menneskelige tragediene de norske krigene i Asia og Afrika har medført.

Rådløsheten og maktesløsheten er stor, innenlands som utenlands. Partisystemet er blitt en hemsko mot nytenkning. Stortingspartiene blir mer og mer like hverandre. Politikken ensrettes. Grunnlovsbestemmelser settes til side. Beslutningsmakt pares med informasjonsmakt anført av medierådgivere. Partiene forfekter standpunkt i strid med folket. I tillegg bekjempes partidemokratiet innenfra. Partienes medlemstall faller. Mange prøver nye partier, men møter den samme skuffelsen. De politiske skillelinjene går snarere på tvers av partiene enn mellom dem. Partiene tar ikke opp i seg den voksende motkraften i samfunnet.

Nyorientering er ikke et nytt parti, men en folkebevegelse. Partiløse og medlemmer fra alle partier kan slutte seg til.

Drevet av Blogger.