Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund

Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund (NSU) ble stiftet som en landsdekkende organisasjon i 1903 på initiativ av Jacob Laurentius Vidnes. Allerede 28. januar 1900 ble Kristiania socialdemokratiske Ungdomslag (Kristianialaget) stiftet. I de første årene var NSU, og spesielt Kristianialaget preget av ungsosialismen. I 1909 brøt de mer anarkistisk og syndikalistisk orienterte ungsosialistene ut og dannet Norges Ungsocialistiske Forbund etter at de partitro først hadde brutt ut og grunnlagt Arbeiderpartiets Ungdomsforbund. Sistnevnte gikk kort tid etter NUFs uttreden inn i NSU igjen.

I partistridene rundt og etter 1. verdenskrig sto NSU på venstreposisjoner, og fra våren 1921 het forbundet Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU). Samtidig grunnla Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, som året før hadde brutt med Arbeiderpartiet, et ungdomsforbund som tok NSAs navn. Da Norges Kommunistiske Parti i sin tur brøt med DNA i 1923 fulgte NKU med utbryterne. I 1924 dannet DNA Venstrekommunistisk ungdomsfylking, som i 1927, etter at forbundet ble slått sammen med det nye NSU, endelig fikk navnet Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).

Kilde Harald Fagerhus / Wikipedia

Drevet av Blogger.