Nasjonalt Enhetsparti

Nasjonalt-enhetsparti.no.

Organisasjonsnummer: 925 271 101.
Stiftet 01.07.2020.
Registrert 14.07.2020.

Vi definerer nasjonal enhet som solidaritet innenfor innbyggerne i en nasjon uavhengig av etnisitet, rase, religion og politiske synspunkter for å oppnå en sterk økonomi, sikkerhet, fred, offentlig velstand, rettsstat og konstitusjonalisme. Vårt hovedmål er å gjøre middelklassen så stor som mulig, ved å vende 100% av studielånene til stipend og gi borgere under 33 år statslån med en 30 års tilbakebetalingsplan, slik at de har råd til den første betalingen på huslån. I tillegg til 5% høyere skatt på mennesker med en nettoformue på over 100 millioner kroner. En annen viktig prioritet for oss er å bekjempe diskriminering ved å ha flere nordmenn med ulik etnisk og rasemessig bakgrunn i militæret, politiet og andre ledige stillinger i offentlig tjeneste for å fremme patriotisme og oppnå ekte integrasjon. Vi fremmer patriotisme, ikke nasjonalisme, og vi forbinder oss ikke på noen måte med det tidligere partiet, Nasjonal Samling.

Drevet av Blogger.