Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----ANORG

Ekstern llink: ANORG

ANarkistenes ORGanisasjon - er en norsk organisasjon av anarkister som ble dannet i 1977 og eksisterer fortsatt.

ANORG oppsto blant en gruppe på Ås, utenfor Oslo, som hadde sin bakgrunn i Kultursyndikatet, med røtter tilbake til 1960-årene. ANORG ble stiftet 13. september 1977. Stiftelsesmøtet ble holdt i Hjelmsgate 3 i Oslo.

Ved starten var det 70 medlemmer. I 1979 sto ANORG sterkest i Nord-Norge og på Østlandet, med lokallag i Oslo, Drammen og Lillehammer. Medlemstallet var på ca. 150, og man regnet med at det på landsbasis fantes ca. 400 anarkister totalt. Medlemsbladet «Svarte Emma» kom ut åtte ganger i året og ble sendt ut til 350 personer. Senere gikk medlemsbladet inn som en del del av det gjenreiste Folkebladet.

ANORGs forhold til IFA
I 1979 ble ANORG med i IFA (Internationale Federationes des Anarchistes - Internasjonalen til Føderasjonene av Anarkister.) ANORGs medlemskap i IFA bekreftes av IFAs sekretariat i Italia (C.R.I.F.A.) ved sekretær Umberto Marzocchi i et brev av 12. mai 1982. (Italieneren Marzocchi var en aktiv anarkist så langt tilbake som på 1940-tallet.) I Bulletin C.R.I.F.A 39?1982 (s.9), 42 1982 (s.4-5) (distribuert som et supplement til den franske anarkistavisen Le Monde Libertaire nr. 467), og 46 1983 omtales også ANORG som medlem av IFA, med et eget nordisk IFA-sekretariat.

Den første IFA-kongressen i Oslo ble holdt i 1982. Det var først og fremst en nordisk kongress, men det deltok også én representant for franske FAF. Under kongressen ble det vedtatt å opprette et nordisk IFA-sekretariat og en konføderasjon med seksjoner i de nordiske landene.

I følge denne artikkel fra den største anarkistorganisasjonen i Frankrike, ble ANORG ca. 1990 ekskludert fra IFA[[1]], blant annet på grunn av sin støtte til NATO.

Første kongress
I 1980 holdt ANORG til i et arbeidskollektiv i Helgesensgate, på Grünerløkka i Oslo, og hevdet åha ca. 200 medlemmer. Samme år arrangerte ANORG sin første kongress – «Anarkistuka i Oslo» – under mottoet «Hva er det egentlig vi vil?». 400-500 skal ha vært innom. Debattene avslørte at det var store motsetninger mellom ANORG og enkelte av de frihetlige og anarkistiske gruppene som var invitert, og at samarbeid ikke kunne komme på tale. I tillegg ble «Organ for Kristen Anarkisme» (KRANA) og Brochmanns ideologi kritisert.

I 1979 ga Folkebladet ut en tyve minutters EP, Balladen om Exterazy Grax - En anarko- punkeopera med tekster på norsk.

Kampen mot rusgifter har vært viktig i ANORG. Anarkistisk Avholdslag ble opprettet i 1980, og fikk sitt hovedsete i Bergen. ANORG har alltid vært mot avkriminalisering av hasj og andre narkotiske stoffer.

I 1982 begynte noen medlemmer av Vestlandsføderasjonen av ANORG å utgi bladet Anarkist!. Bladet kom ut med ca. 15 nummer.

Organisasjon for hele Norden
I 1983 ble ANORG omdannet til ANarkistenes ORGanisasjon i Norden - ANORG/The Northern Anarchist Federation - NAC, med føderasjoner i de nordiske land, affiliert til IFA.

ANORGS hovedbase ble etter hvert i stor grad det akademiske miljøet, spesielt på Blindern i Oslo, hvor Anarkistisk Universitetslag (AU) avholdt flere seminarrekker - «Økonomisk-Politisk Seminar» (ØPS) - i samarbeid med Institutt for organisasjonsforskning (IFOR).

Internasjonal aktivitet
I 1984 deltok delegater fra ANORG på en FAF-kongress med CRIFA-samlingen i Toulouse i pinsen, og det Internasjonale Anarkiststevnet i Venezia i september. Også i Venezia kom det i stand et møte mellom IFA-delegerte fra flere land. «Anarkismen på det politiske kartet» ble presentert på Venezia-stevnet, og ble godt mottatt. ANORGs deltakere markerte seg også i debatten om økoanarkisme. Dessuten ble det anarkofeministiske manifest delt ut på feminist-seminaret samme sted.

I april 1987 deltok delegater for ANORG på en frihetlig konferanse om «Teknologi og frihet» i Portugal. Her presenterte de «Economic political map: perspectives on the change of the production and distribution systems».

I 1988 ble «Anarkist Internasjonalen» - AI - opprettet som et løst nettverk. IJ@ er organ for AI. Dette er en videre organisasjon enn IFA-føderasjonen i nord og sør.

ANORG er utgiver av Folkebladet/International Journal of Anarchism - IJ@. Bladet kom som regel ut fire ganger i året. Fra 1995 av kom Folkebladet i hovedsak ut på engelsk. Foreløpig siste ordinære papirutgave er nr. 4 1997. Fra 1996 ble Folkebladet - IJ@ lagt ut på hjemmesidene til «Anarchist International Information Service» - AIIS - på internett som en nettavis, og/ eller sendt ut som e-post til organisasjoner og privatpersoner over hele verden. Enkelte utgaver blir likevel sendt ut på papir.

I dag foregår aktivitetene i hovedsak på nettstedet www.anarchy.no - «Anarchist International Information Service» - AIIS (Anarkistenes Informasjonstjeneste - AIT).

Kontroversielle saker
ANORG har i løpet av sin historie beveget seg bort fra den anarkistiske tradisjonen, noe som gjenspeiles i eksklusjonen fra IFA. ANORGs støtte til NATO og motstanden mot pasifisme har blitt møtt med forskrekkelse av andre anarkister. ANORG tar også, noe mindre kontroversielt, avstand fra terrorisme. Pasifister, men ikke terrorister, blir likevel tolerert (!) hevder organisasjonen. ANORG støtter heller ikke totalnektere politisk, men har støttet dem på humanitært grunnlag, blant annet gjennom Anarchist Black Cross. organisasjonen hevder å være for en antimilitarisme bygget på gjensidig nedrustning og styrkebalanse, og har ingenting til overs for ensidig nedrustning.

Andre anarkistiske organisasjoner advarer mot ANORG, som karakteriseres som sekterisk og i konflikt med anarkistiske grunnprinsipper. ANORG hevder på sin side at deres motstandere ikke har rett til å kalle seg anarkister.

ANORG står i dag for en reformisme med få spor av anarkisme. Gruppa tar avstand fra bruken av såvel vold som sivil ulydighet for å endre samfunnet.

Kilde: Harald Fagerhus/Wikipedeia

Drevet av Blogger.