Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Ensliges Parti

Ensliges Parti (1973) /
Ensliges og Pensjonistenes Parti (1979)

Se Stopp Innvandingen/Hvit Valallianse.

Drevet av Blogger.