Norges Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti

Norges Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti (1927)

I løpet av 1920-årene dukket det fram flere partier og organisasjoner som markerte et ekstremt høyreorientert syn.

Drevet av Blogger.