Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Internationale Sosialister

>> Internationale Sosialister
>> Internasjonal sosialisme (Facebook)
>> Brreg.no
>> IS hos International Socialist Tendency

Arbeidermaktgruppa (AMG) var opphavlig en trotskistisk utbrytergruppe fra Sosialistisk Ungdom. Den drev i flere år selvstendig arbeid, spesielt med fagligpolitisk innretting. Gruppen vektla også militærpolitikk sterkt. I 1985 gikk en betydelig del ut av AMG og startet Internasjonale Sosialister

Utgangspuktet for gruppa var engelsmannen Tony Cliff sin versjon av trotskismen. IS tok sikte på å bygge opp et revolusjonært masseparti. IS (og andre trotskister) er i opposisjon til den klassiske ML bevegelsen. I motsetning til de klassiske ML'erne, er IS'erne mot nasjonalstaten, og mener at en verdensomspennende revolusjon er eneste løsningen. I tillegg skiller de seg ut med tesen om den vedvarende revolusjonen. Tim Robinson, Vegard Velle og Andreas Ytterstad har vært profilert medlemmer.

Enkeltpersoner fra Revolusjonært Forbund, AMG og tidligere medlemmer av Internasjonale Sosialister gikk vinteren 1999/2000 sammen i organisasjonen Forbundet Internasjonalen (FIN) (tilknyttet en av de mange organisasjonene som identifiserer seg med arven fra den 4. Internasjonale).

>> Internasjonale Sosialister (Wikipedia)
>> Internasjonale Sosialister (Lokalhistorie-Wiki)
>> Internasjonale sosialister inn i Rødt (19.01.08)
>> Tony Cliff - Trotskismen etter Trotski

Drevet av Blogger.