Internationale Sosialister

Internationale Sosialister

IS er en sosialistisk (trotskistisk) organisasjon som ble stiftet i 1985. Utgangspuktet for gruppa er engelsmannen Tony Cliff sin versjon av trotskismen. IS tar sikte på å bygge opp et revolusjonært masseparti. IS (og andre trotskister) er i opposisjon til den klassiske ML bevegelsen. I motsetning til de klassiske ML'erne, er IS'erne mot nasjonalstaten, og mener at en verdensomspennende revolusjon er eneste løsningen. I tillegg skiller de seg ut med tesen om den vedvarende revolusjonen. Tim Robinson, Vegard Velle og Andreas Ytterstad har vært profilert medlemmer.

Drevet av Blogger.