Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Direkte Folkestyre

DEL 1:

Direkte Folkestyre ble etablert i august 2018.

https://direktefolkestyre.no/

Direkte Folkestyre vil DirekteDemokrati i Norge etter en modell som er tilnærmet lik den Sveitsiske, men tilpasset til Norske forhold. Deres DirekteDemokrati har vist seg å ha mange gode fordeler og egenskaper for befolkningen, og vi mener at dette er en god modell ikke bare Norge men også andre europeiske land.

Sveits har hatt DirekteDemokrati med FolkeStyre i snart 180 år. De har en av verdens beste økonomier. Dette gir seg utslag i at de er blant de beste innen mange felt en befolkning verdsetter høyt, deriblant er de ledende innen helse og omsorg, og skole.

Skatte- og avgiftsnivået er også svært lavt i forhold til i Norge, dette til tross for at de ikke har naturressurser som olje, vannkraft eller fiskerier.

Ansvarsfraskrivelsen vi har sett fra norske politikkere og europeiske ledere er en viktig faktor for at vi ønsker en løsning der folket overtar styringen i Norge.

Med ett norsk DirekteDemokrati vil alle lovendringer og viktige politiske beslutninger tas gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemninger i nasjonale og lokale saker i stedet for at politikere bestemmer på vegne av befolkningen.

Vi Direkte FolkeStyre er overbevist om at FOLKET i Norge vil ta bedre avgjørelser en hva norske politikerne gjør og har gjort - det er bare å se hvor bra folket i Sveits har styrt landet sitt nå i snart 180 år. Det norske folk kan gjøre det like bra som dem!

Kilde: https://www.facebook.com/pg/folkestyrebevegelse/about/?ref=page_internalDEL 2:

20. april 2020 publiserte Per Olav Breivang følgende på Facebookgruppa til NORGESFREMTID Politisk parti Vennegruppe:Problemet er vi klar over. Vi tenker nye løsninger. Direktedemokrati, og Folkestyre. Vi er så langt 4 politiske organisasjon, og interessegrupper som har funnet felles grunn i Direktedemokrati, og Folkestyre, med grunnloven som rettesnor. Folkebevegelsen, Norges Fremtid, Hefo (formentlig Human Etisk Folkeparti), og Direkte Folkestyre. Vi jobber i fellesskap for å innføre et nytt , og bedre politisk system i Norge, så den Norske befolkningen igjen kan styre Landet i fellesskap. Vi har fått mange henvendelser i fra mennesker som ønsker å være en del av dette prosjektet. Vit at hos oss er du inkludert, og velkommen til å være med på å skape politiske forandringer i Norge. ikke nøl med å ta kontakt med oss. Per Olav Breivang.


Innlegget inneholder følgende illustrasjon:

Kilde: https://www.facebook.com/groups/547621435575030/permalink/1152535718416929/

22. april 2020 publiserte Per Olav Breivang ut følgende på Facebookgruppa til DirEKTE demoktati til Norge:

Kilde: https://www.facebook.com/groups/1615775938678438/permalink/2559946290928060/


23.april la ut Marion Alexandra Bendik Aakra ut samme informasjon på på Facebookgruppa til Direkte FolkeStyre.
Kilde: https://www.facebook.com/groups/230369871037902/permalink/717147285693489/

Oversikt over partiene/gruppene som nevn som sammenslåtte:

Direkte Folkestyre
https://direktefolkestyre.no/
https://www.facebook.com/groups/230369871037902/
https://www.facebook.com/Direkte-FolkeStyre-104148877909128/

Folkebevegelsen
https://www.folkebevegelsen.org/
https://www.facebook.com/groups/folkebevegelsen/

Norges Fremtid Parti
https://www.norges-fremtid.com/
https://www.facebook.com/groups/547621435575030/
https://www.facebook.com/NorgesFremtidNFP/

Oversikt over andre partiene/gruppene som er omhandlet i prosessen:

DirekteDemokrati
https://www.facebook.com/groups/1615775938678438/

Human Etisk Folkeparti
https://hefo.info/DEL 3:
I september 2020 ser det ut som at Direkte Folkestyre ikke ble med i sammeslåingen, men fortsatte alene. Det ser også ut som Ingar Grøndals Folkebevegelsen også har fortsatt på egenhånd. Norges Fremtid Parti virker å være den som bli igjen. Navnet på den "nye" gruppen ble Grunnlovens Folkestyre - se denne.Drevet av Blogger.