Direkte Folkestyre

tirsdag 31. juli 2018

Direkte Folkestyre ble etablert i august 2018.

https://direktefolkestyre.no/

Direkte Folkestyre vil DirekteDemokrati i Norge etter en modell som er tilnærmet lik den Sveitsiske, men tilpasset til Norske forhold. Deres DirekteDemokrati har vist seg å ha mange gode fordeler og egenskaper for befolkningen, og vi mener at dette er en god modell ikke bare Norge men også andre europeiske land.

Sveits har hatt DirekteDemokrati med FolkeStyre i snart 180 år. De har en av verdens beste økonomier. Dette gir seg utslag i at de er blant de beste innen mange felt en befolkning verdsetter høyt, deriblant er de ledende innen helse og omsorg, og skole.

Skatte- og avgiftsnivået er også svært lavt i forhold til i Norge, dette til tross for at de ikke har naturressurser som olje, vannkraft eller fiskerier.

Ansvarsfraskrivelsen vi har sett fra norske politikkere og europeiske ledere er en viktig faktor for at vi ønsker en løsning der folket overtar styringen i Norge.

Med ett norsk DirekteDemokrati vil alle lovendringer og viktige politiske beslutninger tas gjennom Juridisk Bindende Folkeavstemninger i nasjonale og lokale saker i stedet for at politikere bestemmer på vegne av befolkningen.

Vi Direkte FolkeStyre er overbevist om at FOLKET i Norge vil ta bedre avgjørelser en hva norske politikerne gjør og har gjort - det er bare å se hvor bra folket i Sveits har styrt landet sitt nå i snart 180 år. Det norske folk kan gjøre det like bra som dem!

Kilde: https://www.facebook.com/pg/folkestyrebevegelse/about/?ref=page_internal

Drevet av Blogger.