Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Avholdspartiet

Avholdspartiet var et norsk politisk parti. Det hadde nære koblinger til Venstre. Partiet stilte til valg mellom 1907 og 1933 og hadde valgte representanter i flere kommuner. Som navnet antyder var avholdssaken partiets fanesak. Partiet krevde økt undervisning om alkoholens virkninger og farer i utdanningsvesenet, konfiskasjon av all fortjeneste på alkoholproduksjon- og salg og i siste omgang totalforbud.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.