Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Samlingspartiet (Ny Fremtid)

Samlingspartiet (Ny Fremtid) / Kristent Samlingsparti

Samlingspartiet Ny Fremtid ble stiftet av utbryter Finn Thoresen fra Fremskrittspartiet i 1993. Partiet stilte lister i alle fylker ved stortingsvalget i 1993.

I 1994 ble dette partiet slått sammen med Kristent Samlingsparti hvor Gustav Mjåland var formann. Navnet på det sammenslåtte partiet ble Samlingspartiet Ny Fremtid. Partiet stilte lister i Sør-Trøndelag og i Østfold i 1997.

Et annet, eldre parti, Kristent Konservativt Parti, som ble ledet av Karl. J. Granberg, stilte lister i Hordaland og Rogaland i 1997. Den 26. september 1998 ble Samlingspartiet Ny Fremtid slått sammen med Kristent Konservativt Parti. Det nye partiet fikk navnet Kristent Samlingsparti. Kristent Samlingsparti er således resultatet av en sammenslåing av tre forskjellige partier som alle har hatt en klar kristen og ikke-sosialistisk profil.

Ivar Kristianslunds var partiest formann fra starten. I forbindelse med kraftige interne stridigheter forlot han imidlertid Ivar Kristianslunds i Kristent Samlingsparti i 2001. Bakgrunnen for stridighetene var partiets landsmøtevedtak om at kvinner ikke kan ha styreverv eller stille som kandidater for Kristent Samlingsparti. I følge Kristianslund undergravet sentralstyret dette vedtaket. Særlig arg er Kristanslund på den tidligere partifellen Anne-Liv Gamlem, som er kjent fra sitt arbeid i "Forum Mot Islamisering". Gamlem skal ha forsvart kvinners adgang til å inneha politiske verv i partiet og også gitt uyttrykk for at man ikke bør innta et så strengt standpunkt til skillsmisse som det partiet nå gjør. Motsetningene i partiet skal ha toppet seg da Kristianslund på et landsstyremøte erklærte at det var opp til Gud å bestemme om han skulle fortsette som partiformann. Kristianslund valgte å la Gud avgjøre saken gjennom en loddtrekning, som endte med at han trakk seg. Han starter deretter partiet Kristen Framtid.

(Kilde: Magasinet Monitor og KS-nettavis)

Drevet av Blogger.