"Partier", prosjekt og grupper

Demokratiinitiativet.no
Felles underskriftsskjema-initiativ for "andre-partiene" som ønsker å delta i kommende valg i Norge. Partiene samler inn underskrifter for hverandre og bytter underskriftsskjemaer.
Initiativtaker: Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Eidsvoll 1814
Hovedfokus på Grunnloven og motstand av digitalisering av økonomien vår.
Drives (sannsynligvis) av Hans Christian Færden.
Færden driver også det alternative nyehtsstedet State of Globe

Et Nytt Rettferdig Norge
Facebookgruppe.
David Jacobsen

FIN - Folkets Interesseorganisasjon Norge
Facebookgruppe.
Ingar Grøndahl.

Folkebevegelsen for Norges Grunnlov
Facebook-siden
Ingar Grøndahl.

Folkets Direkte Demokrati
Facebookgruppe.
Kristian Berg

Folkets vilje
Facebookgruppe.
Eigil K. Örsnes

Frihetsforkjemperne i Norge
Facebookgruppe.
Per Olav Breivang - død 2021.
Frihetsforkjemperne driver også Speakers Corner

Gule vester Norge / Yellow vest Norway
Gule vester Norge / Yellow Vests Norway RIC
Facebookgrupper

InitiateØ NESARA NORGE
Qanon-gruppa i Norge

Jeg sverger troskap til Norges grunnlov
Facebookgruppe.

"Norge Er Vårt Fosterland"
Lukket Facebookgruppe.

Uavhengig Norge - Politisk Parti
Politisk parti.

Drevet av Blogger.