Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Folkepartiet Norge

Folkepartietnorge.no.

Fra partiets egen nettside:

Partiet Folkepartiet Norge har sin opprinnelse fra Alver kommune. Ved kommunevalget fikk det daværende
partiet FNB Alver historiske 22,1% av stemmene i den nye kommunen.

Folkepartiet Norge ble stiftet 03.11.2020 i U.L. Varden sine lokaler på Grasdal i Alver kommune.

Folkepartiet Norge, hovedorganisasjonen for Folkepartiene i Norge.

Folkepartiet Vestland, Fylkesorganisasjon og Fylkestingsgruppe.
Folkepartiet Bergen, lokallag
Folkepartiet Øygarden, Lokallag
Folkepartiet Alver, lokallag og kommunestyregruppe

Selve grunnideen og prinsippet til vårt parti er å bygge ekte demokrati nedenfra og opp. Det er slik demokratiet er ment til å virke. Våre folkevalgte er folkets tjenere, og vi setter demokratiske grunnleggende verdier som vår hovedparole. Se mer info under Program. Ønsker du å starte, eller å være initiativtaker til oppstart av Folkepartiet i DIN kommune, så kontakt oss i hovedorganisasjonen i Folkepartiet Norge.

Drevet av Blogger.