Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norsk Folkeparti

Norsk Folkeparti

Oddbjørn Johnstad startet Norsk Folkeparti i 1998/99, etter å ha blitt eksludert fra Oppegård Frp for sterkt innvandringsfientlige uttalelser.

NasjonalAlliansen tok kontakt med Jonstad, og ønsket samarbeid. Sommeren 2000 ble Oddbjørn Jonstad ny formann i Nasjonalalliansen. Partiet skiftet navn til Norsk Folkeparti og mye av partistrukturen ble endret. Etter nedslående resultater ved valget høsten 2001 ble det vedtatt å ta tilbake det gamle partinavnet og den gamle profilen. Jonstad forlot partiet etter mye bråk og tok med navnet Norsk Folkeparti, og fortsatte sitt eget parti.

Blandt sine nye kampfeller fant vi bla. Jan Ødegård, tidligere sentralt medlem av Norsk Front, og leder av Nasjonalt Folkeparti. Han har sendere gått over til Pensjonistpartiet, avdeling Buskerud.

Til fylkes- og kommunetingsvalget i 2003 sto Jonstad oppført på første plass for Demokratene i Oppegård.

Klassekampen meldte i mai 2003 at NF stiller liste i Rogaland.

I 2006 dukket nåværende Norsk folkeparti fram med ny webside.

Drevet av Blogger.