Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Grunnlovspartiet

Kilde: Grunnlovspartiet.no
(nede)
Grunnlovspartiet skal være et parti for hele folket basert på Grunnlovens prinsipper og Norges statsforfatning.

Grunnlovspartiet setter seg som mål å bevare et fritt og selvstendig Norge, eid og styrt av norske innbyggere.

Vi vil arbeide for at nasjonale naturresurser, eiendommer, industri og nøkkelbedrifter ikke blir solgt ut av landet, slik at vi til slutt blir eid av globale kapitalinteresser.

Vi vil arbeide for desentralisering og bygge opp distrikts-Norge. For å opprettholde og styrke et bærekraftig biologisk mangfold på sjø og land som kan utnyttes og høstes på en forsvarlig måte til det beste for hele samfunnet.

Vi vil arbeide for at Norge skal være selvforsynt på alle nødvendige områder. Og at folket har et verdig helsetilbud uavhengig av formue eller inntekt.

Vi vil ivareta et robust forsvar, politi og brannvesen, som skal ivareta nasjonens sikkerhet blant sivilbefolkning og nøytralisere ytre og indre fiender.

Vi vil jobbe for internasjonalt samarbeid uten overnasjonal kontroll.

Partileder: Ingar Mauseth. Medlem i Partirådet.
Styremedlem: Andre Henriksen. Medlem i Partirådet.
Styremedlem: Odd Inge Storli. Medlem i Partirådet.

Drevet av Blogger.