Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Nasjonalistpartiet

Nasjonalistpartiet

Partiet ble startet i oktober 2007 av Tomy Utheim i Lyngdal etter at han brøt med Norgespatriotene.

"Nasjonalistpartiet sin ideologi er Nasjonalismen. Vi vil at det Norske folk skal føle sin suverenitet og elske sitt dyrebare fedreland! Nasjonalismen er bygget opp på at folket i vår nasjon skal ha det godt før vi tenker på å hjelpe andre nasjoner. Nasjonalismen (I dette tilfellet) bygger også opp på idèen ved å ha et homogent samfunn."

Websiden nede fra 2009.

Drevet av Blogger.