Leidangen

Leidangen (1930)

I løpet av 1920-årene dukket det fram flere partier og organisasjoner som markerte et ekstremt høyreorientert syn på Norges vel ut av den politiske krisen og kampen som mellomkrigstiden etter hvert ble preget av.

Leidangen var en norsk organisasjon for frivellig militærutdannelse, og hadde sitt utgangspunkt i forskjellige forsvarsorganisasjoner fra 1920-årene, bl.a Samfundsvernet. Fra 1933 mottok Leidangen offentlig støtte, med utlån av våpen med mer. Den ble underlagt en nemnd delvis oppnevnt av staten. Leidangen ble oppløst i 193

Drevet av Blogger.