Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Arbeidets Frihet (1930)

I løpet av 1920-årene dukket det fram flere partier og organisasjoner som markerte et ekstremt høyreorientert syn på Norges vel ut av den politiske krisen og kampen som mellomkrigstiden etter hvert ble preget av.

Drevet av Blogger.