Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Høyre

Høyre

Stiftet 25. august i 1884. Høyre ble etablert som et resultat av den såkalte vetostriden og riksretten mot regjeringen Selmer. Partiet hadde sitt grunnlag i de grunnlovs-foreninger og 17. mai-foreninger som tidligere var stiftet rundt om i Norge. Høyres politikk var tuftet på prinsippene om folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet. I unionstriden, som kulminerte med at Norge ble skilt fra Sverige i 1905, hadde Høyre det syn at unionen skulle bevares, men med likestilling mellom de to land.

Rett etter århundreskiftet tok Høyre navnet Samlingspartiet, på grunn av "fusjonen" med Moderate Venstre. I 1913 byttet partiet igjen navn fra Samlingspartiet til Høyre.

Forbudstriden i 1920-årene gav Høyre et oppsving og ved valget i 1921 hadde partiet hele 33,7 prosent av stemmene, men andelen var redusert til 20,2 prosent ved valget i 1933.

Ved valget i 1945 fikk Høyre 17 prosent og holdt seg på dette nivå frem til valget i 1977, da partiet fikk 24,5 prosent.

Sitt beste valg i etterkrigstiden gjorde Høyre i 1981, da partiet fikk 31,7 prosent av stemmene. Dette resulterte i at Kåre Willoch kunne danne en ren Høyre-regjering. Denne ble riktignok "utvidet" med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i 1983. Willoch- regjeringen gikk av våren 1986 da Regjeringen fikk stortingsflertallet mot seg i den såkalte "bensinavgifts-saken".

Sin tredje statsminister i efterkrigstiden fikk Høyre etter 1989-valget da Jan P. Syse dannet sin regjering, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Denne regjeringen gikk imidlertid av etter drøyt et år som følge av interne stridigheter om EF-saken.

Høyre har i hele etterkrigstiden tatt et klart standpunkt for Norges NATO-medlemskap og sagt ja til norsk medlemskap i EF. Etter at Willoch-regjeringen overtok i 1981, ble flere viktige lover endret, bl. a. endringer i boliglovgivningen og kringkastingsloven. Den økonomiske politikken ble dessuten liberalisert, noe som bl. a. medførte sterk etterspørsel av lån.

Våren 1991 fikk partiet sin første kvinnelige leder da Kaci Kullmann Five ble valgt til partileder etter Jan P. Syse under Høyres landsmøte i Trondheim i dagene 18.-20. april.

(Kilde: Aftenposten)

Drevet av Blogger.