Radikale Sosialister

Facebook

Radikale Sosialister bygger sitt program på samme grunnsyn som kommunismen. Medlemmene av Åsnes kommunistiske arbeiderlag meldte seg ut av Norges Kommunistiske Parti mot en stemme 15. desember 2004. Hovedgrunnen er at de mente at ledelsen i NKP ikke har tatt et oppgjør med Stalin-tida. Andre grunner er uenighet om rovdyrpolitikken, og det religiøse synspunktet.

Radikale Sosialister hadde to representanter i Åsnes kommunestyre i 2004. Sannsynlig partileder er kommunestyremedlem Tore Karlstad. Bjørn Frang, partiets andre stortingskandidat, var sterkt deltagende i Christine Kohts program Koht i kommunen, som handlet om valgkampen i Åsnes i 2003.

Åsnes kommunistiske arbeiderlag var i sin tid det mest aktive lokallaget til NKP, og hadde inntil utmeldelsen to av partiets tre folkevalgte.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.