Sentrumsalliansen

Sentrumsalliansen

Sentrumsalliansen er en lokalpolitisk gruppering som ble stiftet i Bergen til kommunevalget i 2007.

"Sentrumsalliansens formål er å føre en fremtidrettet politikk med trygghet, forutsigbarhet, og rettferdighet bygget på Norges grunnlov. Sentrumsalliansen vil gjennom mangfoldig, bærekraftig og solidarisk politikk fremme ivaretakelse av innbyggernes rettigheter, sosiale ansvar og frihet.

For å virkeliggjøre dette vil Sentrumsalliansen søke oppsluttning hos folket gjennom demokratiske valg. Våre fellesskapsverdier skal være rettningsgivende for vårt etiske arbeid".

Drevet av Blogger.