Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Pilsens Samlingsparti

PsP er et politisk parti i Vest-Agder, og ledes av Terje Larssen. Valgprogrammet til partiet består av ti punkter som alle er relatert til øl, pils eller bryggerier. Partiet stilte for første gang til valg i 2005, og fikk 65 stemmer.

Partiets program består av ti punkter:

1. Norske arbeidsplasser
Sette ned avgiftene for å bevare NORSKE arbeidsplasser i bryggerinæringen. PsP er ikke imot utenlandsk øl, men vil ha konkurranse på like vilkår.

2. Stoppe kriminalitet til Norge
Sterkt reduserte avgifter på alkoholholdig drikke. Tollkvotene MÅ opp til EU-nivå, for å begrense ulovlig handelslekkasje og smugling.

3. Skjenkebevilgninger
Enklere for bedrifter å få skjenkebevilgning (øl/sprit), men også enklere å miste ved overtredelse. Salg av vin og pils kl. F (kl.3) til din lokale butikk, samt utvidede åpningstider for salg av dette. Ølforbudet på offentlige valgdager skal oppheves.

4. Nei til yrkespolitikernes ignoranse for folk flest
Nei til yrkespolitikernes ignoranse til folks ønsker og krav om viktigheten ved en norsk bryggerinæring, ja til utvidede skjenke- tider, og utvidede åpningstider på puber, restauranter, og nattklubber innenfor bestemte rammer.

5. Kulturstøtte til bryggeriene
Ja, til kulturstøtte til bryggeriene.

6. Retur på rusbrus
Ja til retur på rusbrusflasker (Dagens ordning er en SKAM mot miljøet!) .

7. Helse- og omsorg for våre eldre
Ja til at våre eldre som er på statlige/kommunale institusjoner MÅ få nyte et glass vin/øl, uten at byråkratiet griper inn.

8. Miljø
Ja til nedsettelse av boksavgiften. Dette er meget miljøvennlig i motsetning til glassprodukter. Dette må ikke skje før staten er økonomisk behjelpelig ovenfor De lokal bryggeriene som har behov for støtte/hjelp til omstillingen.

9. Sentralisering
JA til å bevare alle lokalbryggerier! Enhver region med respekt for seg selv bør ha et lokalbryggeri. PsP ser med bekymring på sentraliseringen av bryggerinæringen. Dette går PsP sterkt imot.

10. Ølmonopoler
Det skal innføres forbud mot at den enkelte kommune kan opprette øl- monopoler. PsP mener at ølmonopolene en gang for alle må fjernes fra det norske samfunnet.

Drevet av Blogger.